7è Concurs d’Aparadors de comerç – Mostra Igualada

En el marc de la 30a edició de Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils, que se celebrarà del 4 al 7 d’abril de 2019, l’Ajuntament convoca el setè concurs d’aparadors Mostra Igualada amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat comercial de la ciutat.

Bases del concurs

1. Participants
Hi podran participar tots els establiments comercials d’Igualada.

2. Tema
El disseny de l’aparador haurà d’estar relacionat amb l’eslògan ‘Espectacles que et fan créixer’.

3. Durada
L’aparador haurà d’estar decorat del 25 de març al 7 d’abril de 2019. En el cas que un establiment inscrit no tingui l’aparador decorat durant aquests dies, es considerarà fora de concurs.

4. Premis

S’atorgaran tres premis:
1r. premi, dotat amb 500 €.
2n. premi, dotat amb 300 €.
3r. premi, que consistirà en la gravació i emissió d’una falca publicitària a Ràdio Igualada.

5. Jurat
El jurat estarà format per un representant de cada entitat organitzadora i persones relacionades amb el món de l’art. Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. El veredicte es publicarà a la pàgina www.lamostraigualada.cat i a les xarxes socials a partir del dia 5 d’abril de 2019.

6. Criteris de valoració
El jurat valorarà els següents criteris: l’originalitat i la creativitat, la qualitat artística, el disseny i el grau de vinculació amb el tema del concurs.

7. Fotografia
El participant haurà d’enviar una fotografia de l’aparador decorat, com a molt tard el dia 26 de març al correu electrònic comerc@aj-igualada.net.

8. Inscripcions
Seran gratuïtes i es podran formalitzar per Internet, a través del portal e-tràmits de l’Ajuntament d’Igualada, per correu electrònic a l’adreça comerc@aj-igualada.net o de forma presencial, entregant la butlleta adjunta al Servei de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada (Pl. Sant Miquel 12, 2n) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Igualada (Pl. de l’Ajuntament, 1).

El període d’inscripció es tancarà el 15 de febrer de 2019 a les 24 h.

9. “El joc del Comerç de La Mostra”
La inscripció al concurs d’aparadors implica la participació a “El joc del comerç de La Mostra”. En aquest joc, cada comerç haurà d’amagar al seu aparador un dels personatges que li lliuri l’organització de la Mostra. No es podrà canviar ni alterar.

En el diari de La Mostra, hi haurà un espai dedicat al joc, que inclourà una llista amb el nom i l’adreça de tots els comerços participants i els elements amagats. Els participants hauran de relacionar, com a mínim, 15 comerços amb els personatges amagats i dipositar la butlleta al punt d’informació de Mostra Igualada o al Punt de difusió cultural i turística (c. Garcia Fossas, 2). Entre tots els participants que ho hagin relacionat correctament, se sortejarà una tauleta digital el dia 23 d’abril.

10. Distintius
L’organització facilitarà a tots els establiments participants un distintiu que acredita la seva participació i que haurà de ser exposat en un lloc visible durant el període de durada del concurs.

11. Drets d’imatge
Les persones participants cediran a l’Ajuntament d’Igualada els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge del seu aparador i aquest podrà fer publicitat en el format o suport que consideri oportú.